Åpen dag ved Ullevålsveien skole

lekeplass og bygg

ÅPEN DAG PÅ ULLEVÅLSVEIEN SKOLE HØSTEN 2017

I forbindelse med søknad om spesialskoleplass, er det mange foreldre, skoleansatte og ppt som ønsker å få informasjon og se lokalitetene på Ullevålsveien skole. Vi er en skole som har spesialisert oss på elever med generelle lærevansker og har for tiden 53 elever fra 5.- 10. trinn.

Vi har elever som går ut 10.trinn våren 2018, dette frigjør 12 elevplasser fra høsten 2018.

Vi åpner skolen for besøk:

  •  TIRSDAG 17.oktober kl 10-11
  •  TIRSDAG 14.november kl 10-11

Programmet vil være likt begge dagene.

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har egne parkeringsplasser. Det lureste er å ta offentlig kommunikasjon.

Det er fint om dere sender en mail til rådgiver

Monica Abildgaard monica.abildgaard@ude.oslo.kommune.no

om hvilken dag dere ønsker å komme og hvor mange dere er.

VELKOMMEN

Med vennlig hilsen

Ullevålsveien skole

Tove Væting

rektor