Endring av skoledagens lengde den 11.september 2018

Gutt og jente illustrasjon

Alle ansatte på spesialskoler i Oslo er kalt inn til fellesmøte i regi av Utdanningsetaten i Oslo den 11.september. Dette betyr en endring av skoledagens lengde denne dagen. Vennligst klikk her for mer informasjon.