Info om skolekoder til SkoleSMS

SMSSK

Kjære foresatte! Vi fortsetter med å stake oss fremover i den digitale hverdagen, og i den anledning ønsker vi å minne om kodene for SkoleSMS.

 

Ønsker du å nå:

Kontaktlærer i Gr.A, skriv SMS med «ULV A»

Kontaktlærer i Gr.B, skriv SMS med «ULV B»

Kontaktlærer i Gr.C, skriv SMS med «ULV C»

Kontaktlærer i 8A, skriv SMS med «ULV 8A»

Kontaktlærer i 8B, skriv SMS med «ULV 8B»

Kontaktlærer i 8C, skriv SMS med «ULV 8C»

Kontaktlærer i 9A, skriv SMS med «ULV 9A»

Kontaktlærer i 9B, skriv SMS med «ULV 9B»

Kontaktlærer i 10A, skriv SMS med «ULV 10A»

Kontaktlærer i 10B, skriv SMS med «ULV 10B»

Kontaktlærer i 10C, skriv SMS med «ULV 10C»"

 

 Med vennlig hilsen

 

Marie Frøiland

Fung Undervisningsinspektør