Informasjon om kompetansenhetene

Bakgrunnen for opprettelse av to byomfattende kompetanseenheter var behovet for å samordne kompetansemiljøene innen det spesialpedagogiske feltet bedre. En samordning og styrking av de faglige ressursene skulle øke tilgjengeligheten til spesialpedagogisk spisskompetanse for alle skoler, og bidra til at den spesialpedagogiske spisskompetansen kunne komme flere elever til nytte.

Kompetanseenhetene består av utadrettede tjenester ved spesialskolene i Oslo. 

Kompetanseenhet for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker: 


Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø: 


Bistand fra kompetanseenhetene

Skolene kan søke om hjelp fra kompetanseenhetene. Søknad om bistand skrives på et felles behovsmeldingsskjema. Søknad om bistand fra Ullevålsveien eller andre spesialskoler i kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker sendes direkte til den aktuelle skole, se skolens hjemmeside for mer informasjon om spesialkompetanse.  Bistand fra kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø sendes Brusetkollen skole.

Nettverksgrupper

Ullevålsveien skole har sammen med Elverhøy skole også ansvar for å gjennomføre nettverkssamlinger for byomfattende spesialgrupper i Oslo, som har elever med språk- og sammensatte lærevansker og generelle lærevansker. Det holdes fire årlige nettverkssamlinger.