Vårt tilbud

Utadrettet virksomhet ved Ullevålsveien skole gir veiledning til lærere/assistenter som underviser elever med generelle lærevansker i grunnskolen. Tjenesten er gratis for skolene i Oslo.

Utadrettet virksomhet kan gi spesialpedagogisk hjelp og veiledning innenfor følgende områder:

  • pedagogisk observasjon og kartlegging
  • utforming og oppfølging av IOP
  • metoder og bruk av undervisningsmateriell
  • tilrettelegging og organisering av skoletilbudet
  • skole/hjem samarbeid
  • organisering av spesialundervisningen på trinn/klassenivå

Kurs

Vi tilbyr kurs for personalet på skoler om tilrettelegging og undervisning av elever med generelle lærevansker i gruppe/hel klasse. Henvisningsskjemaet må fylles ut.

Følg lenken til informasjon om søknad og henvisning: slik søker du