Slik søker du

Skolene sender behovsmelding på behovsmeldingsskjema direkte til Ullevålsveien skole. Ved henvendelser om elevsaker skal sakkyndig vurdering, IOP og andre aktuelle dokumenter være vedlagt etter samtykke fra foresatte.

Kontakt gjerne leder for utadrettet virksomhet: 

Marianne Schulerud 23 46 64 00/06
marianne.schulerud@ude.oslo.kommune.no