Om AKS/skolefri på Ullevålsveien

Elever i kunst og håndverk

Vår skolefri/AKS kom i gang høsten 2019 og er et helt nytt og gratis tilbud for alle våre elever som har skoleplass hos oss. Vi har åpent hver dag mellom kl.8 og 8.30 og 13/14 og 16.30. Det er egne åpningstider i skolens ferier. Vi tilbyr elevene et sunt og næringsrikt måltid hver dag, og to av disse dagene serverer vi varmmat. Varmmaten tilberedes i samarbeid med elever som har vært på kurs i regi av Geitmyra matkultursenter. Det serveres også frukt i tilknytning til hvert måltid. 

Vi tilbyr elevene varierte og læringsstøttende aktiviteter, og bruker nærmiljøet vårt så godt vi kan! I løpet av inneværende skoleår har vi fått 50.000 kroner i støtte fra Arenaer for tilhørighet/Sparebankstiftelsen for å lage insektshotell for truede insekter her på St.Hanshaugen. Vi samarbeider også med FAU og Valleløkken-Bolteløkka Vel om dette prosjektet. Har du et spesielt engasjement for miljø og insekter og kan bidra med noe innen dette, så ta kontakt med oss! 

Vi er fremdeles i startgropen med vårt skolefri-tilbud, og ønsker svært gjerne å samarbeide med andre  aktører som kan bidra positivt i våre elevers utvikling og læring her hos oss. Ta kontakt dersom du eller noen du kjenner ønsker å holde kurs for oss innen eks. musikk, dans, drama, diverse idretter eller kunst og håndverksaktiviteter o.l.

Har du lyst til å starte opp i vår skolefri/AKS? Ta kontakt med Siv eller Susanne, så veileder de deg videre i prosessen. 

Velkommen til skolefri på Ullevålsveien skole!