Driftsstyret

Driftsstyret 2018 består av:


Leder
:               Randi Ledaal Gjertsen

Nestleder:        

Vara:                 Peter Arne Håkan Strømberg/Hege Elisabeth Danielsen

 

Ansatt - representanter:

Tatevik Sarkisian                                            23466400            

 

Åse Solveig Valstad                                        23466400          

 

Vara:

Hanne Ness Sevendal                                    23466400           

 

Politiske representanter:

Tonje Sølland (H)

Vegard Valberg (A)

Vidar Isaksen (MDG)

Vara 1

Eirik Borander (SV)

Vara 2

Isa Isene (MDG)

Vara 3

Gudmund Brede (A)