Driftsstyret

Skolens driftsstyre består av:

Gry Brandsnes leder (foresatt)

Toril Fiskarstrand (politisk representant)

Torgunn Thommassen  (politisk representant)

Trond Gunnar Rasmussen (politisk representant)

Tatevik Sarkisian (ansatt ved skolen)

Bente Nergaard (ansatt ved skolen)

Toini Rysstad (rektor)