FAU

Leder av FAU:

Trude Margrethe Arnesen (trudearnesen@yahoo.no)

Representanter i FAU:

 • Katrine Groven (katrine.groven@nito.no
 • Catharina Eberlin (eberlincat@gmail.com
 • Ole-Gunnar Dalsveen (ogdalsveen@gmail.com)
 • Kerstin O. Nilsen (kerstin@otterbein.eu)
 • Anita Bringsjord (anitabri@online.no)
 • Gry-Cathrine Brede Hefel (grycathrine@gmail.com)
 • Borgar Olsen (borgar.olsen@gmail.com)
 • Else Haugen (else.m.haugen@gmail.com)
 • Eva Grandum (evi@hotmail.com)
 • Beate Lech (beatelech@gmail.com)

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU