Helsesøster

Helsesøster er her hver mandag i skoletiden og heter Katrine Dale-Åkerlund

Mobil: 482 36 349

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune.