Taxiskjema

Alle elever ved Ullevålsveien skole har i utgangspunktet krav på skoleskyss. Dersom ditt barn har fått skoleplass hos oss, er det bare å fylle ut skjemaet, men send det til skolekontakten, ikke til Oslo Taxi. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål knyttet til dette. Alle endringer underveis må meldes til skolen.

Fyll ut skjemaet og send på mail til:

marie.foriland@ude.oslo.kommune.no