Hovedseksjon

Vår profil

lekeplass og bygg

Ullevålsveien skole har 54 elever og ca. 40 ansatte.  Elevene har individuell opplæringsplan i alle fag. Skolen har små elevgrupper og tett voksendekning. Personalet består av spesialpedagoger med bred kompetanse og assistenter/miljøarbeidere med erfaring innenfor spesialpedagogikk.

Skolens visjon

Ullevålsveien skole - En skole med læring, selvstendighet og sosial utvikling.

Alle elevene skal få et positivt selvbilde.  De skal oppleve trygghet og fellesskap. Grunnleggende ferdigheter står sentralt, vi skal gi optimal læring og ha ambisjoner for den enkelte elev. Skolen legger vekt på å bygge gode relasjoner for å motivere elevene og skape et godt læringsmiljø. Vi skal bidra til at elevene skal ha god livskvalitet nå og i sitt voksne liv. 

Satsningsområder

Skolens satsningsområde er læringsmiljø og klasseledelse, samarbeid skole -hjem, vurdering for læring og kartlegging og implementering. Satsningsområdene, med mål og tiltak, er nærmere beskrevet i skolens strategiske plan.