Vår profil

lekeplass og bygg

Ullevålsveien skole har 52 elever og har 33 ansatte. Flere av elevene har også utfordringer språklig og sosialt. Elevene har individuell opplæringsplan i alle fag. Skolen har små elevgrupper og tett voksendekning.

Personalet består av spesialpedagoger med bred kompetanse og assistenter med erfaring innenfor spesialpedagogikk.

Skolens visjon

"-Vårt oppdrag er å lage den beste skolehverdag for læring, vekst og selvstendighet, og for deltaking i sosialt samspill for hver enkelt elev. Vi må evne å gi våre elever optimal læring og trening, slik at de i størst mulig grad kan leve et selvstendig og godt liv som unge voksne." 

Satsningsområder

Skolens satsningsområde er læringsmiljø og klasseledelse, samarbeid skole -hjem, vurdering for læring og kartlegging og implementering. Satsningsområdene, med mål og tiltak, er nærmere beskrevet i skolens strategiske plan. 

Utadrettet viksomhet

Skolen har et team med spesialpedagoger som jobber i utadrettet virksomhet. Teamet tilbyr veiledning til lærere/assistenter som underviser elever med generelle lærevansker i grunnskolen i Oslo.

Tjenesten er gratis for skolene i Oslo.

Drawing of a city