Fritak fra karakterer

Alle elever ved Ullevålsveien skole har fritak fra karakterer i alle fag. Elevene har IOP i alle fag og får en vurdering i fagene i henhold til målene i IOP.
Dersom du ønsker mer informasjon rundt reglene for fritak, følg denne lenken: Utdanningsdirektoratet